Henning Holmbakken kommer fra stillingen som bedriftsrådgiver i Lillehammer-basert Fossekall AS, og har tidligere jobbet med næringsutvikling i Lillehammer Kunnskapspark og var den første fabrikksjefen i næringsfellesskapet Fabrikken. Henning vil ha et særskilt ansvar for næringsutviklingen i Øyer kommune, men vil jobbe med næringsutviklingsprosjekter også på tvers av kommunegrensene.Silje Owrenn.jpg

Silje Owrenn kommer fra stillingen som Communications Advisor & Sustainability Manager i Siemens, og har tidligere jobbet i Norske Shell og Boost Communcations. Silje er opprinnelig fra Lillehammer og flytter nå hjem sammen med samboer og et barn på snart ett år. Hun går inn i en 3-årig prosjektstilling som regionmarkedsfører, og skal jobbe med å profilere Lillehammer-regionen som bo-, arbeids- og studentregion for å bidra til å skape flere arbeidsplasser og få flere tilflyttere til regionen.

Lillehammer-regionen Vekst ledes av næringssjef Eirik Haagensen og består ellers av næringsutvikler Dag Høiholt-Vågsnes og regionrådskoordinator Anne Kirsti Ryntveit.

Lillehammer-regionen Vekst sitter i Hub LHMR i GD-bygget i Jernbanegata, og der er det lav terskel for å komme innom for en prat - enten du er engasjert innbygger, gründer, student, arbeidssøker eller rett og slett bare ønsker å diskutere nærings- og samfunnsutvikling med oss.