Dette vil innebære anleggstrafikk både i Birkebeinervegen og på rekreasjonsområder mellom høydebasseng, Birkebeinervegen og Mesnaelva. Birkebeinervegen vil være fremkommelig under hele anleggsperioden da det etableres omkjøringslommer. Arbeider i veg vil foregå i uke 24 og 25. 

Samtlige arbeider i forbindelse med dette anlegget er planlagt avsluttet høsten 2021. For egen sikkerhet oppfordres alle til å vise aktsomhet og respektere avsperringer.

Ved spørsmål ta kontakt med byggeleder:

Arne Olav Kleiven,
e-post: aok@hrprosjekt.no
Tlf: 402 27 257