De 12 kommunene i Gudbrandsdalen har gått sammen om prosjektet Gudbrandsdalen 2030 – «den smarte, grønne dalen». Gjennom prosjektet følger vi opp avtalen om en bærekraftig dal, som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, der alle kommunene forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Prosjektet er nå i gang med å lage en handlingsplan for grønn omstilling, og de trenger alle med på laget for å lykkes. Vi håper derfor du vil ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen på vegne av din bedrift innen onsdag 28. september:

https://no.surveymonkey.com/r/B2B6RZF

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen eller til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Arne Furumo på telefon 901 81 442 eller e-post arne@skappa.no.

Les mer om Gudbrandsdalen 2030 på deres hjemmeside.