Stengingen vil fysisk sperres og merkes. Se illustrasjonen nedenfor over hvilke gangstier som stenges, samt tidligere informasjon om allerede stengte gangveier i området.

Nærmeste gangbru for kryssing av Mesnaelva vil være brua ved Kjærlighetsstien/Morterudvegen.

Tiltaket er satt i verk for å opprettholde sikkerhet for publikum i forbindelse med montering av peler for fundamentering av ny gangbru over elva.


Oppdatering 15. april: Gangbrua over Mesnaelva vil være stengt i følgende periode: Tirsdag 16. april kl. 07.00 til torsdag 18. april kl. 14.30.

Stenging av gangbrua er nødvendig for å ivareta sikkerheten i forbindelse med innheising og montering av fagverk for ny rør-og gangbru over Mesnaelva.


Oppdatering per 12. mars:

Brua og nærliggende gangstier vil være stengt i følgende tidsrom:

Uke 11:
Onsdag kl. 07.00 til torsdag kl. 16.00. 

Uke 12:
Mandag kl 07.00 til seinest onsdag kl. 15.00.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uke 10:
Arbeidene tok kortere tid enn forventa og gangbrua er nå åpna igjen. Den vil stenges på et seinere tidspunkt, og vi vil oppdatere denne saken med de aktuelle tidspunktene.

Uke 9:
Tirsdag kl. 07.00 til torsdag kl.15.00

Nedre Busmoen, anleggsarbeider

Informasjon om prosjektet ved Strandtorget

Er du nysgjerrig på alt som skjer ved Strandtorget og områdene rundt? Se vår samleside for informasjon om prosjektet.