Tilskuddsportalen er en nettbasert tjeneste som inneholder informasjon om økonomiske støtteordninger som lag og foreninger kan søke på. For å få tilgang til tilskuddsportalen må foreningene være hjemmehørende i Lillehammer kommune og må være registrert i Brønnøysundregistrene (må ha eget organisasjonsnummer).

Logg inn i Tilskuddsportalen her

Har dere spørsmål angående tilskuddsportalen kontakt kulturkonsulent Maria Seines / Ragnhild Angard Wefling (vikar)