Representantfordeling
Arbeiderpartiet 13
Høyre 9
Senterpartiet 8
Miljøpartiet De Grønne 4
SV - Sosialistisk Venstreparti 4
Rødt 3
Venstre 2
Fremskrittspartiet 2
Pensjonistpartiet 1
Kristelig Folkeparti 1
sum 47


Arbeiderpartiet

Ingunn Trosholmen
Anders Brabrand
Mads Furu
Merethe Kjellberg
Sigrid Skjølås
Knut Arne Vassdokken
Fazila Aminzai
Roar Olsen
Ane Tosterud Holte
Geir Bjørke
Espen Østvold Rølla
Hege Bræin Furuli
Marit Roland

 

Høyre

Oddvar Myhren Møllerløkken
Sunniva Ihle Steinstad
Morten Aune
Bjørgulv Noraberg
Tone Kolaas
Trygve Belsvik
Mats Ellingsen
Per Arne Slapø
Marianne Gunnerud

 

Senterpartiet

Ingunn Haavemoen
Torleik Svelle
Ola Skrautvol
Hilde Jorunn Hoven
Terje Holen
Svein Tore Tvete
Anne Holen Aasen
Ingerid Lyngnes Dahl

 

Miljøpartiet De Grønne

Johannes Wahl Gran
Monica Rønning
Ane Solstuen
Marius Sunde

 

SV - Sosialistisk Venstreparti

Mizanur Rahaman
Ingunn Dalan Vik
Ingrid Kristin S. Langfeldt
Aksel Hagen

 

Rødt

Øyvin Aamodt
Eva Marie Meling Mathisen
Oda Beer-Mølslett

 

Venstre

Terje Rønning
Terezia Hole

 

Fremskrittspartiet

Astrid Gaassand
Odd Arne D. Ringen

 

Pensjonistpartiet

Mona Bergh Brustad

 

Kristelig Folkeparti

Jytte Sonne