Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter sykkelbyen

Sykkelveg med fortau i Storgata sør


I Storgata sør bygges eksisterende gang- og sykkelveg om til sykkelveg med fortau. Arbeidet utføres i samband med nytt fjernvarmeanlegg.
Storgata vinterbilde

Envegskjøring og sykkelfeltene i Storgata


Tiltaket i Storgata videreføres.  Høsten 2014 vil det besluttes endelig om det skal bli en permanent løsning eller ikke.  24.01.14 Prøveperioden med sykkelfelt fortsetter.mht
X Jørstadmovegen

Jørstadmovegen


Bedre tilrettelegging for syklister langs Fv255 der gang- og sykkelvegen krysser Jørstadmovegen.  Ny geometri og bedrede siktforhold i krysset har økt framkommeligheten og forbedret sikkerheten.
Storgata_Tomtegata

Sykkelfeltene i Storgata


-har tiltaket med envegsregulering og sykkelfelt ført til negative konsekvenser for trafikksikkerheten? - fører mangelfull kjennskap til regler, bevisste regelbrudd og uoppmerksomhet til vikeplikts...
Solcellel Fv213

Sykkelveg med solcellelys


Deler av gang- og sykkelvegen fra Høgskolen mot Fåberg har fått nytt dekke - og solcelledrevne markeringslys