Det første folkemøtet holdes på Vingar grendehus, mandag 19. februar fa klokka 18.00-20.00.

Det andre folkemøtet foregår i Kulturhuset Banken, mandag 4. mars fra klokka 18.00-21.00. Dette møtet streames, du kan følge med via kommunens nettsider. 

Folkemøtene er ikke debattmøter, men åpne møter for alle som søker informasjon eller ønsker å komme med innspill. Merk at dersom du ønsker å gi inspill til selve høringssaken, så må det sendes skriftlig innen 22. mars-24.

Mer informasjon om høringsinnspill finner du her