Kommune-Norge har utfordringer med framtidas tjenester og det gjelder også Lillehammer.
Vi blir flere eldre og mange vil også utvikle demens med påfølgende behov for omsorg og pleie. Samtidig fødes det færre barn i kommunen og prognosene viser at dette kommer til å fortsette i åra som kommer. I tillegg er antall barn skjevt fordelt på barnehagene og skolene vi har til rådighet og flere av kommunens bygg er nedslitte. Vi vet også at det  blir mindre tilgang på arbeidskraft. 

De samlede utfordringene gjør det nødvendig med omstilling, strukturering og riktig dimensjonering av kommunens tjenester.

Etter oppdrag fra kommunestyret har kommuneadministrasjonen utredet hvordan vi kan se de ulike behovene i sammenheng og tilpasse tjenestene deretter. Kommunen ønsker ditt høringsinnspill til denne utredningen og behovene som må løses. Høringsinnspillene vil være offentlig tilgjengelig. 
Alle kan komme med innspill og høringsfrist er 22. mars 2024. 


Du kan sende inn ditt høringsinspill via e-post til:  
postmottak@lillehammer.kommune.no

Eventuelt via post til: 
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

eller ved å levere høringsinspill til servicetorget på rådhuset, Storgata 51, Lillehammer.

Her finner du innsendte høringsinnspill.


Ytterligere informasjon om dimensjoneringssaken