Driftsleder kan melde om at antall henvendelser som gjelder misfarget vann har gått drastisk ned og at det nå er svært få tilbakemeldinger som gjelder dette.

Det nye vannverket har vannbehandlingsanlegg for manganfjerning som gjør at mangan fjernes før vannet sendes ut på ledningsnettet. Allerede etter kort tid kunne vi slå fast at problemene med misfarget vann var avtagende.

En innbygger meldte tidligere i år følgende til oss; 

«Vil bare sende en stor takk til Lillehammer kommune for at dere bygde nytt renseanlegg som fjerner jern og mangan fra vannet vårt! Det er så digg! Jeg har klaget mer enn en gang på vannet, men man må huske på å komme med ros også når det er på sin plass! Jeg har ikke opplevd brunt vann på lenge nå og det er så bra. Tusen takk!»

Det kan fremdeles forekomme misfarget vann, som for eksempel ved unormalt stort vannforbruk, ved brudd eller lekkasje på ledning eller ved arbeider på ledningsnettet.

Mer informasjon om drikkevannet vårt finner du her.