Stenging for etablering av ledninger under rampene utføres i tre faser, hvor første fase starter tirsdag 2. april.

Oppdatering 9. april: Asfaltering med forberedende arbeider vil bli gjennomført 10. og 11.april. Arbeidene starter kl. 07.00 den 10. april. Dette vil medføre periodevis stenging av rampene i ulike faser, i korte perioder. Trafikkmønsteret endres forløpende med arbeidene. Følg skiltingen på stedet.


Oppdatering 4. april: Arbeidene er forventet å bli ferdig i løpet av fredag 5. april, og etter dette vil det være mulig å bruke av- og påkjøringsrampene som normalt. Permanent asfaltering av området blir gjennomført på et senere tidspunkt.


Totalt er det planlagt at arbeidene vil vare i tre til seks døgn, og fasene vil avløse hverandre fortløpende. Det betyr at endringen i kjøremønsteret også endres fortløpende. Følg skilting på stedet, og se vegvesen.no for gjeldene trafikkmeldinger.  

Fase 1

Avkjøring fra E6 nordgående vil være stengt. Anbefalt omkjøring vil skiltes via E6 og Sandom, se skisse. 

Skisse E6 fase 1

Fase 2

Avkjøring fra E6 sørgående og påkjøring til E6 sørgående vil være stengt. Anbefalt omkjøring vil skiltes via E6 og henholdsvis Vingnes og Sandom, se skisse.  

Skisse E6 fase 2

Fase 3

Avkjøring fra E6 sørgående og påkjøring til E6 nordgående vil være stengt. Anbefalt omkjøring vil skiltes via E6 og Vingnes, se skisse.

Skisse E6 fase 3

Mer informasjon