Nedre Busmoen

Dette skjer i forbindelse med de pågående arbeidene med nytt vann- og avløpsanlegg på nedre Busmoen og Strandtorget. Nærmeste gangbru for kryssing av Mesnaelva vil være brua ved Kjærlighetsstien/Morterudvegen. Tiltaket er satt i verk for å opprettholde sikkerhet for publikum i forbindelse med pelearbeider.

For mer informasjon om prosjeketet, se her.