Hvem får bistand fra barnekoordinator? 
Kommunen gjør en totalvurdering, hvor barnets hjelpebehov og totalsituasjonen i familien blir gjennomgått.

Hvordan få bistand fra barnekoordinator? 
Du må søke om bistand og søknadsskjema finner du her.
"Søknadsskjema heter "Individuell plan og koordinator".

 


For spørsmål, kontakt:

Koordinerende enhet, Kari Nyhus
kari.nyhus@lillehammer.kommune.no
Telefon: 996 41 703
 
Barnekoordinator Brita Ødegård
brita.odegaard@lillehammer.kommune.no
Telefon: 928 06 041