Åretta ungdomsskole er en 8-10 skole. Skolen får elever fra Søre Ål skole, Røyslimoen skole, Vingar skole og Vingrom skole. Skoleåret 2017-2018 er det 349 elever på skolen.

Kontakt oss

Undervisningstider:
Mandag        08.10 - 14.10
Tirsdag         08.10 - 13.00
Onsdag        08.10 - 14.10
Torsdag       08.10 - 13.00
Fredag         08.10 - 14.10

Åpningstider: 

Mandag - fredag        08.00-15.00

Telefon:

Skolens sentralbord                           61 24 88 50

Rektor: Trine Skjellerudsveen           61 24 88 52 - mob 90 67 15 69

Inspektør: Reidun Nyborg Hov          61 24 88 50 - mob 97 06 32 03

Trinnleder 8.trinn: Anne Mette Dahl

Trinnleder 9.trinn. Tor Homb

Trinnleder 10.trinn; Tove Galde

Sosiallærer: Irene Nadjvinski

Rådgiver: Lisa Kramprud

 

Kontaktlærere

8.trinn - 139 elever

Kontaktlærere: 8A: Synne Storlien , 8B: Arnstein Håvik , 8C: Magnus Løndal , 8D: Andrine Høysveen , 8E: Ragnhild Falkenberg

9.trinn - 100 elever

Kontaktlærere: 9A: Erik Mæhlum , 9B: Johanne Stafseth , 9C: Bjørn Karusbakken , 9D: Berit Melkild

10.trinn - 109 elever

Kontaktlærere: 10A: Sverre Hans Lie , 10B: Magdalene Storsveen , 10C: Tor-Olav Sveinhaug , 10D: Bård Håvard Solli

Foreldrekontakter og FAU

Klassekontakter:

Kl.:

Navn:

Mob.tlf.:

E-mail:

8A

Kjersti Røislien

45 04 49 42

kjersti310xt@gmail.com

 

Trude Skjåk

92 64 03 35

trudeskjaak@gmail.com

8B

Vibeke Pedersen

97 11 41 86

vibeke77@online.no

 

Terje Hong

90 97 72 34

terje@lydmaker.no

8C

Jørgen Berg

98 69 28 44

joeberg@online.no

 

Hallgrim Ous

94 84 15 13

hallgrim.ous@gmail.com

8D

Lena Kristin Engravslia

41 51 86 58

lena.kristin.engravslia@lillehammer.kommune.no

 

Monica Aspeslåen

95 80 05 58

monica.aspeslaen@lillehammer.kommune.no

8E

Anne-Mette Meland

90 50 64 57

anne.mette@live.no

 

Per Olav Rønning

95 74 13 89

perolav1971@gmail.com

9A

Rune Waalen

99 29 72 34

runewaalen@gmail.com

 

Tor Morten Nygård

91 14 02 53

tmo-ny@online.no

9B

Mads Holten-Andersen

41 48 78 29

mnholten@gmail.com

 

Åse Sulheim

47 08 52 27

ase.sulheim@sykehuset-innlandet.no

9C

Sara Bjørnbekk

97 00 17 93

sarah.bjornbekk@lillehammer.kommune.no

 

Jan Frode Stiansen

48 06 41 65

frode.stiansen@vegvesen.no

9D

Asbjørn Myren Svensen

95 20 09 58

asbjorn.myren.svensen@gmail.com

 

Stian Lier

90 05 84 35

stiali@online.no

10A

Tamara Pettersson

41 23 99 93

tamalera-l@hotmail.com

 

Ann Iren Linnerud

97 69 17 68

ab@ostforsk.no

10B

Gry Åssveen

99 16 28 66

g-aassve@online.no

 

Richard Høgås

47 36 70 78

richard.hogas@gausdal.kommune.no

10C

Rune Østensen

92 42 33 27

rune.ostensen@hotmail.com

 

Øystein Skjåk

92 81 17 96

oskjaak@gmail.com

10D

John-Arne Sviggum

90 89 22 66

jas@p4.no

 

Lena C. L. Westby

91 55 40 93

lena.westby@hil.no

FAU er forkortelsen fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på Åretta er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU skoleåret 2017/18

Leder FAU og leder SU/SMU: Ove Gjesdal       91 79 06 87

Nestleder, valgkomite: Line Hauan                   48 25 23 70

KFU Bjørn Tore Paulen                                     95 98 16 03

sekretær Åge Kirkestuen                                  91 35 70 44

medlem SU/SMU Marius Buer                         90 11 33 77

Vara SU/SMU, valgkomite; Line Løvmo          41 62 17 02

kasserer: Wenke Moldal                                  94 17 80 99

Er du representant i FAU, foreldrerepresentant for klassen eller bare generelt interessert i å påvirke skolehverdagen, så bør du holde deg oppdatert på foreldrenettet.no

Vedtekter for foreldreutvalget ved Åretta.

Helsesøster

Helsesøster Ylva Wergeland Krog er tilstede på Åretta Ungdomsskole:

Mandag kl. 08.00 - 14.00

Tirsdag - noen tirsdager

Torsdag kl. 08.00 – 14.00

Fredag kl. 08.00 – 14.00

Tlf. 90 06 41 98 eller 612 21 770 (Lillehammer helsestasjon)

Mail: ylva.wergeland.krog@lillehammer.kommune.no

Link til skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og har som mål å:

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forbygge sykdom og skade

Dette gjør helsesøster i skolehelsetjenesten:

8. trinn

- Foreldremøte våren i 7. trinn, evt. høsten i 8. trinn. - Presentasjon i klassene.

- Helsesøsters-time.

- 8. klassesamtale med høyde- og vektmåling, individuell.

- Psykisk helse i skolen, deltar sammen med kontaktlærer.

- Foreldremøte våren i 8. trinn.

9. trinn

- To-hjems-grupper.

- Helsesøsters-time.

- Psykisk helse i skolen, deltar sammen med kontaktlærer.

10. trinn

- Temadag om seksuell helse, likeverd, rus og grenser.

- Psykisk helse i skolen, deltar sammen med kontaktlærer.

-Difteri-, stivkrampe-, kikhoste- og poliovaksinering.

På alle trinn:

  • Åpen dør for "drop in"
  • Målrettet helseundersøkelse og individuell oppfølging av enkelt elever ved behov.
  • Ved manglende vaksinering ut ifra barnevaksinasjonsprogrammet gis tilbud påfyll av disse.
  • Hørsel og synstest på forespørsel.
  • Deltar på skolens tverrfaglige team.
  • Henviser til samarbeidende instanser ved behov.

Samarbeid med lærerne er en naturlig del av vår hverdag. Det er også ønskelig med et tett samarbeid med foresatte og det oppfordres til å ta kontakt ved behov.

 

Mobilskole

Send melding ved f.eks fravær
Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send melding til kontaktlærer

Send SMS til 03686, og start meldingen med ARU "KLASSE", f.eks. ARU 8A

Foresatte har nå muligheten til å sende sms som går direkte til læreren. Dette foregår på følgende måte: For å melde fra om f.eks sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten
ARU "KLASSE" TEKST til 03686.

Hvis du har en elev i klasse 8A sender du SMS for eksempel slik:

ARU 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise. til 03686.

Om skolen

Siste nytt

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/aaretta/

 

Realfagsparken

Realfagparken er et arkitektonisk konsept for å inspirere elevene til å lære matematikk og naturfag. Det er elementer fra pensumet i matematikk og naturfag som både arkitektoniske og pedagogiske elementer i skolens fellesarealer - både inne og ute.

 

Objektene skal reflektere tidløse temaer fra pensum. Lærerne vil finne Realfagparken nyttig for bruk i undervisningen. Men den vil være virksom også i friminuttene i alle årene elevene går på skolen. Objektene skal være varige dekorasjoner i skolelandskapet. Positive minner som elevene vil huske for resten av livet – og for mange inspirere til videre realfaglig utdanning. Det er målet med Realfagparken.

Modellen av solsystemet

Modellen er monter på den ca 110 kvadratmeter store sydveggen av Åretta ungdomsskole. Elevene møter den når de går til og fra skolebussen. Diameteren på plutobanen er 6 meter. Metallet i modellen er aluminium og himmellegemene er farget akryl som er innvendig opplyst vha optiske fibrer. Informasjonstavla ved bakken er en laserkuttet stålplate med LED bakgrunnsbelysning.

solsystemet.bmp

Galileis huske

Huska er laget etter ide fra Otto Øgrim og Svenn L. Andersen kjent fra ”Fysikk på roterommet” som i sin tid ble sendt på NRK. Den har blitt oppkalt etter Galileo Galilei (1564 - 1642) som regnes som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk. Slik var han med å bane vei for den naturvitenskaplig forskningen som er grunnlaget for dagens teknologiske samfunn. Huska viser pendelens prinsipp, hvilket Galileo oppdaget. Dette ledet til bruken av pendel i klokker – som ble et stort sprang for å måle tiden på en enkel og nøyaktig måte. Galileis huske er testet og huska – eller rettere sagt huskene – går så det suser. Maken huske vites ikke.

Husken

Asteroiden på plass i solsystemmodellen

 

Mandag 11. juni startet arbeidet i modellen og 20. juni kunne avgangskullet – stjernekullet, eller rettere sagt asteroidekullet – fotograferes under modellen med  asteroiden (4759) Åretta på plass mellom Mars og Jupiter. Det var dette kullet som gjorde innsatsen som førte til at Åretta ble en av de tre vinnerskolene i Astronomiåret 2009, og fikk en asteroide oppkalt etter skolen. I tillegg til, at asteroiden har kommet opp i modellen, så har alle himmellegemene blitt byttet ut og disse har fått flotte bøssinger i aluminium, lyset i kulene har blitt skiftet ut med LED, infotavla har fått skåret inn Asteroiden (4759) Åretta og tavla har fått ny LED. Vargsstad-elever har maskinert bøssingene og utført omfattende arbeid i modellen.
En spesiell takk til Sparebankstifelsen DNB NOR, Partnerplast AS, Vargstad vgs, dr. ing. Knut Erling Moen og SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Lillehammer Elektro AS, Gunnar Hippe AS og Søre Ål Grendeutvalg.

  2012  3

Logo U.dir nullmobbing