Åretta ungdomsskole er en 8-10 skole. Skolen får elever fra Søre Ål skole, Røyslimoen skole, Vingar skole og Vingrom skole. Skoleåret 2017-2018 er det 349 elever på skolen.

Skoletider:
Mandag: 0810-1410
Tirsdag: 0810-1300
Onsdag: 0810-1410
Torsdag: 0810-1300
Fredag: 0810-1410

Åpningstider: Mandag-fredag 08.00-15.00

Besøksadr: Hamarveien 49, 2613 Lillehammer

Postadr: Åretta ungdomsskole, Hamarvegen 49, Postboks 2034, 2606 Lillehammer.

 

Kontakt oss

Resepsjon: 61 24 88 50

Rektor: Trine Skjellerudsveen 61 24 88 52 - mob 90 67 15 69

Inspektør: Reidun Nyborg Hov 61 24 88 50 - mob 97 06 32 03

Trinnleder 8.trinn: Anne Mette Dahl

Trinnleder 9.trinn. Tor Homb

Trinnleder 10.trinn; Tove Galde

Sosiallærer: Irene Nadjvinski

Rådgiver: Lisa Kramprud

 

Klassekontakter og FAU

FAU er forkortelsen fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på Åretta er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU består i skoleåret 2017/18 av følgende representanter:

Ove Gjesdal - Leder FAU og leder SU/SMU - 917 90 687

Line Hauan- Nestleder, valgkomite - 48252370

Bjørn Tore Paulen - KFU - 959 81 603

Åge Kirkestuen- sekretær,  91357044

Marius Buer - medlem SU/SMU - 90113377

Line Løvmo - Vara SU/SMU, valgkomite - 41621702

Wenke Moldal - kasserer - 94178099

Er du representant i FAU, foreldrerepresentant for klassen eller bare generelt interessert i å påvirke skolehverdagen, så bør du holde deg oppdatert på foreldrenettet.no

Vedtekter for foreldreutvalget ved Åretta.

Mobilskole

Send melding ved f.eks fravær
Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send melding til kontaktlærer

Send SMS til 03686, og start meldingen med ARU "KLASSE", f.eks. ARU 8A

Foresatte har nå muligheten til å sende sms som går direkte til læreren. Dette foregår på følgende måte: For å melde fra om f.eks sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten
ARU "KLASSE" TEKST til 03686.

Hvis du har en elev i klasse 8A sender du SMS for eksempel slik:

ARU 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise. til 03686.

Om oss