Røyslimoen skole er en barneskole som ligger i østre bydel, 4 km. opp fra sentrum. Skolen ligger i et boligområde som omfatter Vårsetergrenda, Høstmælingen, Roterud og Røyslimoen. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har et stort, flott uteområde med fotballbaner med kunstgress, lekeplasser, skiløyper og skileikanlegg. Skolen har et godt samarbeid med Roterud idrettslag om disse arealene. Skolen ligger inntil store, flotte naturområder. Naturområdene benyttes flittig i løpet av skoleåret. 

Kontakt oss

Administrasjonens åpningstid:
Mandag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00

Tlf: 61 26 74 10

E-post: roypost@lillehammer.kommune.no
Facebook: https://www.facebook.com/RoyslimoenSkole/

 

Undervisningstid:
Mandag: 1.-4.trinn kl.08.30-13.45 / 5.-7.trinn kl.08.30-14.30

Tirsdag:  1.-3.trinn kl.08.30-13.45 / 4.-7.trinn kl.08.30-14.00

Onsdag: 1.-7.trinn kl.08.30-13.45

Torsdag  1.-7.trinn kl.08.30-13.45

Fredag:  1.-7.trinn kl.08.30-13.15

Åpningstid SFO skoleåret 2017-2018:
Mandag-fredag: 07.15-16.30 (med unntak av skolens undervisningstid)

Tlf. SFO:  61 26 74 25 (for beskjeder)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere

Klasse 1A              Astri Stakston
Klasse 1B              Even Røhjell

Klasse 2A               Arild Løndal
Klasse 2B               Linn Merete Øverland

Klasse 3A               Arnold Andersson

Klasse 4A               Bente Stensrud         
Klasse 4B               Elin Peistorpet        
Klasse 4C               Grete Saltkjelsvik Sveen         

Klasse 5A               Berit Bye Engh
Klasse 5B               Britt Connie Måleng

Klasse 6A               Per Kristian Haugen Austlid
Klasse 6B               Lena Kristin Engravslia

Klasse 7A               Kjersti Rudland
Klasse 7B               Urda Rolstad Jahren

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Røyslimoen skole har følgende formål:

FAU skoleåret 2017-2018:

Leder: Mette Salamonsen   

Sekretær :  Laila Haugen Wik

Kasserer :  Kjell Killi

SU (Samarbeidsutvalget): Yngve Skolmli

Repr. KFU (Kommunalt foreldreutvalg):  Yngve Skolmli

Aktivitetsansvarlig: Harald Furuseth

Trafikk ansvarlig: Kjell Killi

 

Foreldrekontakter 2017/2018:

1A  Cecilie Bjerke    Vara: Anne Maren Bunes
1B  Anne Mette Meland  Vara: Ann Kristin Loraas Wilberg
2A  Morten Kappelslåen  
2B  Anette Berg Austlid  
3A  Lene B Høyesveen Vara: Yngve Skolmli
4A  Hilde Tobiassen Vara: Kjell Killi
4B  Jan Erik Hamre Vara: Kirsti Hovde
4C  Per Kristian Haugen Austlid Vara: Ragnhild Stensrud
5A  Laia Haugen Wik  
5B  Silje Moltu  
6A  Gry Instefjord Vara: Lasse Klippen
6B  Janina Wolowiec Vara: Harald Furuseth
7A  Sigrid Vassli  
7B  Mette Salamonsen  
   

            
              

                  

                       
                        
     

                  

                            
                       

Skoleruta

Skoleruta for skoleåret 2017/2018

Måned

Merknader

Elevdager

August

Første skoledag mandag 21. august
SFO gir heldagstilbud 31.juli- 16. august

9

September

 

21

Oktober

Høstferie uke 40: 2.-6. oktober
SFO gir heldagstilbud i høstferien

17

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul torsdag 21. desember

15

Januar

Første skoledag etter jul tirsdag 2. januar.

21

Siste dag i 1.termin: 17. januar

Februar

Vinterferie uke 9, f.o.m. 26. februar.
SFO gir heldagstilbud i vinterferien.

17

Mars

Vinterferie t.o.m 2. mars
Siste skoledag før påske fredag 23. mars.

15

April

Første skoledag etter påske tirsdag 3. april

Fridag mandag 30. april

20

Mai

Fridag fredag 11.mai
Fridag fredag 18.mai
SFO gir heldagstilbud

17

Juni

Siste skoledag fredag 22. juni
SFO gir heldagstilbud 25.juni-29.juni

16

 

Sum skoleåret

190

Skoleruta er felles for kommunene i Sør- og Midt-Gudbrandsdal. SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.
Vedtatt på bakgrunn av samordningsmøte om skoleruta i oktober 2015

Røyslimoen skole har gjort to forandringer i forhold til felles skolerute:
Første skoledag etter jul tirsdag 2. januar
Fridag mandag 30. april

Reglement

RØYSLIMOEN SKOLE

 

TRIVSELSREGLER  FOR ELEVER OG ANSATTE

 

Vi ønsker at Røyslimoen skole skal være en arbeidsplass hvor både elever og ansatte trives. Vi ønsker at skolen skal skape trygge rammer og gi gode muligheter for læring og et godt arbeidsmiljø. Hvis alle skal trives og ha det bra, må hver enkelt ta ansvar.

 • Det er viktig at både barn og voksne respekterer hverandre og tar hverandre på alvor.
 • Vi møter hverandre på en positiv og inkluderende måte.
 • Alle tar vare på skolen vår og skoleområdet slik at det blir trivelig å være her.
 • Unngå farlig lek eller aktiviteter som kan skade deg selv eller andre.

                

ØVRIGE REGLER FOR ELEVENE

 • Elevrådet, med godkjenning av rektor, har ansvaret for hvordan fotballbanen og skoleområdet for øvrig skal brukes og fordeles.
 • Den inngjerdede lekeplassen er forbeholdt 1.og 2.klasse.
 • Hvis jeg skal utenfor skolens område i skoletida, må jeg ha tillatelse.
 •  Det er foreldrene mine som avgjør om jeg kan sykle til skolen eller bruke sparkesykkel. Husk hjelm!
 • Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke lov å bruke skateboard på skoleveien.
 • Ved fravær gir foresatte beskjed til skolen samme morgen.
 • Ved ønske om velferdspermisjon skal skriftlig søknad innleveres på forhånd. Klassestyrer kan gi fri inntil tre dager, rektor inntil 2 uker. Utover dette skrives eleven midlertidig ut.

 

Regler for mobilbruk i skoletiden ved Røyslimoen skole

 

Mobilen/mobilklokken kan kun brukes før og etter skoletid, utenfor skolens område.

I løpet av skoledagen skal mobilen/mobilklokken være avslått og ligge i sekken.

Hvis reglene ikke følges, leveres mobilen/mobilklokken inn til rektor, og du kan hente den ved skoledagens slutt.

Mobilskole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet! ☺

Vi opplever at mobilskole er en god kommunikasjonsmåte, som både er lettvint og rask å bruke!

Meldinger som sendes til mobilskole er meldinger dere ikke forventer svar på: melding om fravær, tannlege- og legetimer, samt søknad om fri inntil 3 dager.

For SFO kan det gjelde gåtider, lekeavtaler eller fri.

I tillegg er dette et viktig verktøy for skolen, for å kunne nå raskt ut til foreldre med viktige påminnelser og endringer.

Meldinger om sykdom/fravær må meldes innen 08:15 den dagen det gjelder. Øvrige meldinger til skole og SFO må komme innen kl. 12:00. Det er viktig at du mottar kvittering for sendt melding, hvis ikke betyr det at vi ikke har mottatt meldingen.

Beskjeder etter kl. 12:00 må ringes inn til skolens administrasjon.

 

Eksempel på melding til skolen:                   
ROY 1A Mia er syk i dag.  Hilsen Mari Monsen

Eksempel på melding til SFO:                      
ROY SFO Mia skal gå hjem fra SFO kl. 1530.  Hilsen Mari Monsen

Meldingen sendes til 03686

 

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.
Dette er et gratis og frivillig tilbud fra skolen. Foresatte kan når som helst velge å ikke delta. Det vil fremdeles være mulighet for å ringe inn fravær som før.

Om skolen

Røyslimoen skole er en barneskole som ligger i østre bydel, 4 km. opp fra sentrum. Skolen ligger i et boligområde som omfatter Vårsetergrenda, Høstmælingen, Roterud og Røyslimoen. 
Skolens visjon: LEKE, LÆRE, LE -sammen gjør vi det
Skolen er bygd i 1986, åpnet i oktober samme år. Den er senere utbygd flere ganger og framstår i dag med en stor bygningsmasse som omfatter 21 klasserom, grupperom, bibliotek, mediatek, datarom, gymsal, spesialrom (kjøkken, sløydsal, tekstilrom, musikkrom), egen avdeling for skolefritidsordningen og kantine. Skolen har et stort, flott uteområde med fotballbaner med kunstgress, lekeplasser, skiløyper og skileikanlegg. Skolen har et godt samarbeid med Roterud idrettslag om disse arealene. Skolen ligger inntil store, flotte naturområder. Naturområdene benyttes flittig i løpet av skoleåret. Til stor glede for store og små. 
De eldste elevene er på omgang lekesjefer der de organiserer friminuttaktiviteter for de yngste elevene. For å skape aktive friminutt har skolen aktivitetskiosk der elevene kan låne fra et rikt utvalg leker. Kiosken er betjent av de eldste elevene i friminuttene. 
Det pedagogiske personalet, som omfatter lærere, spesialpedagoger, førskolelærere og assistenter, jobber i team på alle trinn. Teammodellen er utviklet gjennom flere år. Alle trinn har felles årsplaner, uke – og arbeidsplaner. Teamet skal i utgangspunktet dekke fag/tema/aktivitet på det enkelte trinn. Vi understreker likevel at vi alle har felles ansvar for elevenes læring og trivsel.
Røyslimoen skole har et godt utdannet, stabilt personale. I administrasjonen er det rektor, undervisningsinspektør, kontorfullmektig og SFO-leder.
Skolen har et aktivt og støttende FAU som deltar konstruktivt i skolens utviklingsarbeid. Skolens elevråd er også en aktiv gjeng med stort fokus på aktiviteter som fremmer elevenes skolemiljø. 

 

Ukeslutt

Vinter og vår 2018 blir det ukeslutt etter følgende plan:
Uke 3           19. januar         7. trinn
Uke 4           26. januar         6. trinn
Uke 6             9. februar        5. trinn
Uke 11         16. mars           4. trinn
Uke 14           6. april            3. trinn
Uke 16         20. april            2. trinn
Uke 18           4. mai             1. trinn
 
Disse fredagene  samles elever og lærere til ukeslutt i skolens gymsal kl. 13:00. Dette er ei kort samling der klassetrinnene på omgang viser fram ting fra undervisningen og underholder, vi synger sammen og ønsker hverandre god helg.
Samlingen varer 10-12 minutter.
Det er svært hyggelig at mange foresatte og besteforeldre velger å være med på ukeslutt før vi tar helgefri.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Røyslimoen skole

Helsesøster er Elisabeth G Smestad.
Trefftid på skolen er mandag, onsdag, torsdag og fredag  kl. 09.00-13.30.
Utenom dette er det mulig å ta kontakt på telefon: 90 64 09 35.
 
Eventuelt kontakte helsesøster på Lillehammer Helsestasjon
Telefon 61 22 17 70
 
E.mail: elisabeth.graham.smestad@lillehammer.kommune.no

 

Logo U.dir nullmobbing