"Jeg gikk oppmuntret hjem etter kvelden, med stor tro på at vi sammen kan skape et enda bedre Lillehammer". 

Slik lyder en av tilbakemeldingene etter onsdagens framtidsverksted, der en gruppe kulturarbeidere, studenter, arkitekter, næringsdrivende og andre engasjerte innbyggere var invtert for å jobbe fram ulike framtidsscenarier. Verkstedet ble ledet av reklamemann og forfatter Johan Høstmælingen. 

Bakgrunnen for valget av tema er Kommuneplanens samfunnsdel, som slår fast flere viktige mål – blant annet disse:

  • Lillehammer er et samfunn som flere ønsker å være en del av 
  • Lillehammer er et samfunn som folk ønsker å besøke og være en aktiv del av på fritiden 
  • Lillehammer er en by studenter søker seg til for relevante og interessante utdanninger
  • Lillehammer er et samfunn med kultur for og rom for folk og aktører som vil mer enn det som alltid har vært
  • Lillehammers innbyggere opplever tilhørighet gjennom å være inkludert i fellesskap gjennom hele livet


Så hva gjør vi for å komme oss dit? Og hvor er vi, når vi kommer til 2030? Har vi klart å ta ut enda mer av Lillehammers potensiale - sammen?