Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur vedtok torsdag enstemmig at høringsutkastet til Kommunedelplan kultur kan sendes ut på offentlig høring etter Plan- og bygningsloven. Vedtaket gikk videre til Planutvalget, som deretter vedtok å legge planen ut på høring. Også dette vedtaket var enstemmig. 

Høringsperioden starter 9. juni og varer fram til 6. september.