Mens Fagutvalget er referansegruppe for kommunedelplanen, er Kommunedirektørens ledergruppe tildelt rollen som styringsgruppe. Begge gruppene fikk denne uka en kort orientering om hvordan medvirkningsprosessen har vært, og hva vi har funnet ut.

Oppdraget har vært å finne ut hvilke store, sammensatte samfunnsutfordringer vi ser rundt oss i Lillehammer akkurat nå, og finne ut hvilke av disse kulturfeltet er særlig egnet til å løse. På bakgrunn av dette er vi nå i ferd med å formulere fem perspektiver som tar opp i seg framtidens utfordringer, og peker ut retningen for Lillehammers kulturpolitikk i årene framover.