Besøkshjem / Å være besøkshjem

Generelt

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Personer som skal være besøkshjem må levere politiattest, legeerklæring om at de har god fysisk og psykisk helse, samt signere en taushetserklæring.

aaa

Regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Lover

Barnevernloven
aaa

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker at ditt barn skal få motta denne tjenesten, så send en søknad til barneverntjenesten.

Dersom du ønsker å være besøkshjem, så send en kort søknad om dette til barneverntjenesten.

Skjema

Egenpresentasjon for besøkshjem, se linken.


Søknadsskjema for besøkshjem

Søknaden sendes til

Barneverntjenesten
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Servicetorget
Telefon:
61050505
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
0800-1530

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-11 09:48
Gyldig fra
2015-04-29
Gyldig til
2017-01-15