Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brannvern og eksplosjonsvern

Tjenester – Brannvern og eksplosjonsvern ikon

Nyheter og kunngjøringer – Brannvern og eksplosjonsvern ikon

Åpen brenning bilde

Benytt digitalt søknadsskjema

Søknad om åpen brenning

Gjennom Lillehammer kommunes lokale forskrift er det satt et forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med dette er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av slike aktiviteter. Noen typer brenning er likevel unntatt fra forbudet. Søknader om dispensasjon fra forskriften sendes kommunen gjennom digitalt søknadsskjema.
2018-01-26
Logo for Lillehammer region brannvesen

Lillehammer Region Brannvesen

Lillehammer region brannvesen har ansvar for felles brannberedskap for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Vi har som målsetning, økt trygghet for alle i regionen, ved hjelp av god beredskap, forebygging og brannsikkerhet. For Lillehammer region brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.

Vi har fire brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning i Lillehammer og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Tretten, Segalstad Bru og i Olsatad. De sistnevnte er ubetjente.

Mer informasjon om avdelingene finner du over logoen til høyre.

Se også våres informasjonsbrosjyre her!

2017-12-11
Hytte. Foto: Esben Haakenstad

Unngå hyttebrann:

Trygg hyttekos

Også i år vil feierne i Lillehammer Region brannvesen være på plass i påskefjellet. Feierne er til stede lørdag og søndag 28. og 29. mars mellom klokka 09.00-14.00 på Skei, Hafjell og Nordseter. Se etter oss og ta kontakt for en sikkerhetsprat og få nye batterier til røykvarsleren din!

 

2015-03-26

Byggesøknad

Ved utarbeidelse av byggesøknad bør ByggSøk benyttes. Dersom man benytter ByggSøk ved utarbeidelse av byggesøknader vil man underveis få veiledning for utfylling av søknad. Dette gjør at man får kvalitetssikret søknaden og bidrar til at søknaden er komplett ved innsendelse.

Alternativt kan man fylle ut søknadsblanketter som sendes via brev eller e-post.

2011-06-01
Brannstasjonen

Lillehammer Region brannvesen

Lillehammer Region brannvesen er i dag oppbygd etter en godkjent brannordning med felles brannberedskap for kommunene Øyer og Lillehammer. Seksjonen ledes av en overbrannmester med ansvar for 2 brannstasjoner.

2011-07-08
Akutt forurensing

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til Brannvesenet og kommunen.
2011-04-02