A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert English rss.png
Foreldre teller i skolen

FAU og SU

Her finner du oversikt over medlemmer i Ekrom skoles FAU, samt referater fra FAU-møtene og SU/SMU-møtene.

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG

 Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU)som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Referatene legges ut her på hjemmesiden.

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU 2017-18.

Leder: Ingvill Helset, ingvillh@gmail.com (2.trinn)
Nestleder /KFU: Anne Simensen Bakkom, anne.bergo.simensen@gmail.com (4.trinn)
Kasserer: Georges Christel Del Castillo kapios2u@hotmail.com (6.trinn)
Styremedlemmer: Anne-Cathrine Duns, akduns@gmail.com (1.trinn)
                Michelle Cook Sæther, michjcook@hotmail.com (7.trinn)
               
                Kheyriya Sharif Mukhtar,<khayriya99@hotmail.com> (3.trinn)
                                Nina Therese Øversveen Svamo,  (SFO)
 

Referater FAU-møter:

2016-2017 2015-2016 2017-2018
8/9-16 31/8-15 4.9.17
26/9-16 12/10-15 9.10.17
24/10-16 2/11-15 6.11.17
  2/11-15  
5.12.16 7.12.15 7.1.18
9.1.17 5.1.16  

6.2.17    

Skolefest

1.2.16  
6.3.17 7.3.16  
3.4.17 5.4.16  
8.5.17    

12.6.17

Årsmøte

6.6.16  

Referat SU/SMU-møter:

12.10.15 18.05.17    
6.2.16 25.10.17    
21.11.16      

 

Del |