Flomvarsel

Nyheter og kunngjøringer – Flomvarsel ikon

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommunestyret fattet i møte den 15.12.11 og 12.01.12 vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel 2011-2024 med unntak av de forhold det var innsigelse til fra statlige og regionale myndigheter. Planen er endret på grunnlag av meklingsresultatet.

Kommunestyret fattet i møte den 21.06.12 nytt vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel 2011-2024 med reviderte plandokumenter. Varehandelsarealet for Rosenlund bydelssenter er godkjent uten rettsvirkning.

2011-12-08
Herb_ros1

Å være etterpåkloke - på forhånd!

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er en sentral del av samfunnsplanleggingen i Norge. Kommunene har et særskilt ansvar. Arbeidet med og kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold skal stå sentralt i all planlegging. Risiko og sårbarhet i Lillehammer ble sist gjennomgått i 2008 og dekker temaer fra naturkatastrofer til terrorhandlinger.
2011-06-07
Del |