Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krisehåndtering

Nyheter og kunngjøringer – Krisehåndtering ikon

Logo for Lillehammer region brannvesen

Lillehammer Region Brannvesen

Lillehammer region brannvesen har ansvar for felles brannberedskap for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Vi har som målsetning, økt trygghet for alle i regionen, ved hjelp av god beredskap, forebygging og brannsikkerhet. For Lillehammer region brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.

Vi har fire brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning i Lillehammer og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Tretten, Segalstad Bru og i Olsatad. De sistnevnte er ubetjente.

Mer informasjon om avdelingene finner du over logoen til høyre.

Se også våres informasjonsbrosjyre her!

2017-12-11
Klubbe, lovverk

Lovverk

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor den enkelte kommune å utarbeide og ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, samt beredskapsplan. Lillehammer kommune har både ROS-analyse og beredskapsplan. 

2017-11-20
rosmøte

Risiko, sårbarhet og store arrangement

Lillehammer kommune har, sammen med Trondheim kommune; Midtbyen Management i Trondheim og OneVoice; leverandøren av krisehåndteringsverktøyet CIM, deltatt i et prosjekt om arrangementsstyring. Prosjektets mål har vært å utvikle verktøyet CIM-Event, for bedre arrangementsplanlegging, spesielt hva gjelder risiko og beredskapsplanlegging.
2011-09-30
Herb_ros1

Beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor kommunen å utarbeide og ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. Lillehammer kommune har det.
Samfunnssikkerhet - og kriseberedskap handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet; som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen på lokalt nivå. Dette styres bla. gjennom ulike lover; Lov om kommunal beredskapsplikt, Plan- og bygningsloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.


2011-06-07
Akutt forurensing

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til Brannvesenet og kommunen.
2011-04-02