Offentlig møte
Møte i Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 19.10.2017 09:00 - 13:00
Sted Wiese
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0021/17 - FAGUTVALGET FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR - MØTE 19.10.2107 - ORIENTERINGER