Offentlig møte
Møte i Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 23.11.2017 12:00 - 15:00
Sted Wiese
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0027/17 - FAGUTVALGET FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR - MØTE 23.11.17 - ORIENTERINGER