Offentlig møte
Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 03.04.2017 09:00 - 13:00
Sted Wiese (Formannskapssalen)
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0009/17 - ORIENTERINGER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 3.04.17