Offentlig møte
Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 06.03.2017 09:00 - 11:40
Sted Birkebeinersalen
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0004/17 - ORIENTERINGER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.03.17