Offentlig møte
Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 11.09.2017 09:00 - 13:00
Sted Birkebeinersalen
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0014/17 - ORIENTERINGER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 11.09.17