Offentlig møte
Møte i Skattetakstnemnda for eiendommer, 28.08.2017 08:30 - 09:55
Sted Møterom 42 - 4etg.
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
Ingen offentlige saker.