Formannskapet

For en fullstendig oversikt over medlemmer i styrer, råd og utvalg, henvises til følgende side:

http://www.lillehammer.kommune.no/valgte-politikere.174104.no.html

NavnFunksjonRepresenterer
Hilde Ekeberg Medlem Kristelig folkeparti
Lars Kjelkenes Giæver Medlem Miljøpartiet de grønne
Torbjørn Dahl Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Jytte Sonne Juliussen Varamedlem Kristelig folkeparti
Bjørgulv Noraberg Varamedlem Høyre
Tone Kolaas Medlem Høyre
Liv Gun Gratzer Varamedlem
Hans Olav Sundfør Varamedlem Høyre
Turid Thomassen Varamedlem Rødt
Ole Kristian Jensvoll Varamedlem Senterpartiet
Ove Sindre Lund Varamedlem
Parshang Aminian Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Ane Skaare Tveiten Varamedlem
Knut Arne Vassdokken Varamedlem Arbeiderpartiet
Oda Frøisland Varamedlem Venstre
Hilde Jorunn Hoven Medlem Senterpartiet
Mizanur Rahaman Medlem Sosialistisk venstreparti
Ingunn Dalan Vik Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Ole Rolstad Medlem Høyre
Ingunn Trosholmen Varaordfører Arbeiderpartiet
Mahamoud Ibrahim Mohammed Varamedlem Venstre
Irene Thorsplass Varamedlem
Hibo Mohamed Abdi Varamedlem Arbeiderpartiet
Terje Rønning Varamedlem Venstre
Anne Hofseth Rindal Varamedlem Senterpartiet
Gro Vasbotten Varamedlem Arbeiderpartiet
Kine Holmstrøm Medlem Arbeiderpartiet
Terje Kongsrud Medlem Venstre
Roar Olsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Torstein Rudihagen Varamedlem Arbeiderpartiet
Lise Johansen Haugstad Varamedlem Arbeiderpartiet
Mads Furu Medlem Arbeiderpartiet
Astrid Gaassand Varamedlem Fremskrittspartiet
Vivian Haverstadløkken Medlem Arbeiderpartiet
Ingrid Sunniva Bungum Medlem Arbeiderpartiet
Anders Brabrand Varamedlem Arbeiderpartiet
Bjørn Rønning Varamedlem Arbeiderpartiet
Espen Granberg Johnsen Ordfører Arbeiderpartiet