A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert English rss.png

Om skolen

Velkommen til Ekroms hjemmesider.

Ekrom skole er en fulldelt, en-parallellers barneskole som ligger landlig til ca 2 km fra Lillehammer sentrum. Skolen sto ferdig i 1975. I 1997 fikk skolen et tilbygg i forbindelse med reform-97 og 6-åringenes inntog i skolen. Dette tilbygget rommer også SFO.

Ekrom skole har et stort og godt tilrettelagt uteområde som benyttes både til lek og undervisning. Skolen har også lett tilgang til naturopplevelser i skog og mark, dette brukes flittig i undervisningen gjennom hele året.

Skolen manglet, fram til høsten 2010, gymsal. Da sto endelig praktbygget ferdig - et rom som gir oss utallige muligheter både til fysiske og kulturelle aktiviteter.

I tillegg til fysiske aktiviteter og naturopplevelser, har Ekrom skole en kulturell profil. Lærere og elever benytter Lillehammer kommunes mange kulturinstitusjoner og kulturtilbud i stor grad. Dette gir grobunn for både kulturopplevelser og kulturelle aktiviteter.

Foreldre, elever og tilsatte ved Ekrom skole samarbeider om at skolen skal være: Et godt sted å lære, et godt sted å være, der det er rom for alle og blikk for den enkelte.

Del |