A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert English rss.png

Ekroms skoles plan for et godt skolemiljø 2016-2017

Her kan du se hvordan det jobbes med å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø for elevene våre. Skolens handlingsplan mot mobbing er også med i denne planen.

Skolens handlingsplan for hjem-skolesamarbeid.

Del |