Tilrettelagt transport

Nyheter og kunngjøringer – Tilrettelagt transport ikon

søknad om p kort for forflytningshemmet_120x90

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede er en offentlig parkeringstillatelse som kan tildeles etter søknad. Ordningen er ment å gi parkeringslettelse for bilfører eller passasjer med nedsatt forflytningsevne med et særlig behov.
2011-06-08

TT-kort

TT-ordningen er en fylkeskommunal  finansiert transportstjeneste for forflytningshemmede. TT er ikke rettighetsfestet og en tildeles TT etter gitte kriterier vedtatt av Oppland Fylkeskommune.

2011-04-02