Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ungdomsmidler

Nyheter og kunngjøringer – Ungdomsmidler ikon

Illustrasjon

Arrangementsveileder

Lillehammer har gjennom året en rekke store og små arrangementer. Lillehammer kommune er opptatt av at arrangementer gjennomføres på best mulig måte, både for arrangører og deltagere. I denne veilederen er det satt opp en rekke punkter som skal hjelpe deg som arrangør. Det er både en huskeliste over hva som må gjøres, hvor man skal henvende seg og tips til hva man kan gjøre.
Alle punktene vil ikke være like aktuelle for alle arrangement, hver enkelt arrangør må gjøre en vurdering av hva som passer sitt arrangement.

2017-12-13
Tilskuddsportalen[1]

Tilskuddsportalen.no

Lillehammer kommune tilbyr alle lag og foreninger hjemmehørende i Lillehammer tilgang til den nasjonale tilskuddsoversikten Tilskuddsportalen.no.

2016-04-19
Stripe_web_ungdom

Barn og ungdom

Vårt mål er at alle barn og unge i Lillehammer skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter og kulturopplevelser. Kultur og fritid har ansvar for disse tilbudene: PlanB,  UFO,  61¤Nord,  Aktiv fritid  og Ungdomsrådet. 

2011-06-20
Iskunst av Peders Istad

Tillskudd til arrangementer fra Regionrådet

Regionrådet ønsker å stimulere til nyskaping og utvikling av nasjonale og internasjonale arrangement som kan bidra til å øke verdiskapingen i regionen. Det overordnede målet med støtteordningen er økt verdiskaping i regionen, direkte og indirekte (profilering). For 2016 var det avsatt kr 500.000 fra Regionrådet.
 

2014-08-15
aagaard justert

Ansatte kulturforvaltning

Viktige oppgaver i kulturforvaltningen er kulturutvikling, koordinering, tilrettelegging, saksbehandling innen alle kunst/kulturfelt, fordeling av tilskudd og kontakt med lag og foreninger.

2011-06-20
planB

PlanB

Ungdomskulturhuset Plan B er et samlingspunkt for ungdom i Lillehammer, enten de har lyst til å være sammen på et fristed eller drive med aktiviteter av forskjellige slag. Huset har mye å tilby til ungdom i aldersgruppen 13-20, og de ansatte er alltid åpne for at ungdommene selv skal få bruke huset slik de ønsker - og vi tar mer enn gjerne imot spennende forslag og ideèr. 

2011-06-20