Bikuben

Bikuben

På Bikuben er det i år 13 barn i alderen 3-5 år.
Her jobber Bjørg og Jorunn, og lærling Lill. I tillegg jobber Frøydis her to dager i uka.
Bikuben samarbeider tett med avdeling Tusenbeinet.

Telefon direkte: 90960738

Tusenbeinet

Tusenbeinet

På Tusenbeinet er det i år 13 barn i alderen 3-5 år.
Her jobber Turid og Merete, og i tilegg er Benedikte der i praksisplass i 60 % og Inger Line  i 20 %.  I tillegg jobber Cindy en dag i Turids permisjonsdag.
Tusenbeinet samarbeider tett med avdeling Bikuben.
Fra desember ble det noe endring da barnehagelærer Maria startet, og Merete byttet til avdeling Maurtua.
 

Telefon direkte: 90978804

holmejordet_maurtua

Maurtua

På Maurtua er det i år 9 barn i alderen 1-3 år.
Her jobber Unni, Sara og Bente. I tillegg jobber Cindy i Saras permisjonsdag og Inger Line i Bentes permisjonsdag.
Fra desember kom i tillegg Merete. Dette er fordi vi økte til 12 barn.
Telefon direkte: 90910682

Humla avdeling

Humla

På Humla er det 10 barn i år.
Her jobber Antje, Inger Anne, Uzma og Mette.

Telefn direkte: 90905638