Hiet juniorklubb

Hiet juniorklubb leies ut når vi ikke har annen aktivitet der. Lokalet er alltid opptatt tirsdager og torsdager, når klubben er åpen.

Hele huset inkl. kjøkkenet kan leies for 500 kroner. Om dere ønsker å leie gamingutstyr og/eller teknisk utstyr til musikk i tillegg til selve huset, kommer det et tillegg på kr. 500.

Kontakt klubbleder Anna Bjørk Røislien på e-post eller telefonnummer 917 08 928 om du har spørsmål eller ønsker å leie.

 

Idrettsanlegg

Kommunen leier ut Stampesletta og Eidsiva Arena (tidligere Kristins hall). 

Les mer om leie av Stampesletta her.

Les mer om leie av ulike deler av Eidsiva Arena her.

Kommunale grunnskoler

De kommunale grunnskolene leier og låner ut gymsaler, klasserom og andre typer rom til både faste øvinger og til store og små arrangementer. Det er også mulig å leie skolene til overnatting. De fleste typer leietakere må betale leie. Flere ulike typer frivillig aktivitet og aktivitet for barn og unge kan låne lokaler gratis. Det går også an å låne lokaler gratis til f.eks. barnebursdager der hele klasser inviteres. Ta kontakt med den enkelte skolen for å høre mer om hvilke rom de har tilgjengelig, priser og vilkår for de ulike typene leietakere. Her ser du oversikt over alle de kommunale grunnskolene

Flerbrukshallen på Nordre Ål skole er beskrevet i eget avsnitt nedenfor.

Kommunens bo- og servicesentere

Det er fem bo- og servicesentere i kommunen, og disse kan være mulig å bruke til noen typer øvinger og arrangementer. Ta kontakt med Aktiv omsorg for å høre mer om hvilke lokaler som kan være aktuelle for dere.

Kulturhuset Banken

Kulturhuset Banken leier ut lokaler av mange slag og til mange slags behov. I Kulturhuset Banken gjelder ulike vilkår og priser for ulike typer leietakere og arrangementer. 

For detaljer, pristilbud og reservasjon av saler, kontakt Kulturhuset Banken v/ driftskoordinator Jane Finberget på jane.finberget@lillehammer.kommune.no eller telefonnummer 412 03 291.
For spørsmål om vårt tekniske utstyr og muligheter, kontakt tekniker Ask Dyndahl på ask.dyndahl@lillehammer.kommune.no eller på telefonnummer 902 28 712

Les mer om kulturhusets rom og utstyr på Kulturhuset Banken sin nettside.

Lillehammer bibliotek: Leseriet, lesesalen og grupperom

I deler av det gamle Meieribygget som omfavner bibliotekets Torg, ligger Leseriet. Her finner du vår poesisamling, mange gode sitteplasser, lesesal og Leseriet scene. Det er mulig å leie lesesalen alene, eller hele Leseriet inkludert lesesal. Leieprisene er ulike for ulike typer leietakere, og det er rimeligst for ungdom, studenter og ideelle aktører. Les mer om leie av Leseriet og lesesalen på bibliotekets nettside.

Biblioteket har to grupperom og to studieceller som kan benyttes gratis. Disse kan reserveres i bibliotekets åpningstid, og er tilgjengelig også når biblioteket er meråpent (åpent, men ubemannet). Les mer om grupperommene og reservasjon på bibliotekets nettside.

Mange av arrangementene på Lillehammer bibliotek og litteraturhus arrangeres i samarbeid med andre. Ta kontakt med biblioteket om du ønsker å samarbeide om et arrangement.

Musikkbingen: Fullt utstyr bandøvingsrom

Vår "musikkbinge" står i bakgården til Kulturhuset Banken. Der kan du låne fullt utstyrt bandøvingsrom helt gratis! Send e-post til jan.erik.kraabøl@lillehammer.kommune.no for å gjøre avtale.

Nordre Ål skole

Leie lokaler i Nordre Ål skole?

Nå står Nordre Ål skole klar til bruk! Ønsker du/dere å leie lokaler av oss? Nordre Ål flerbrukshall og lokaler i Nordre Ål skole kan leies fast for et helt skoleår, eller til enkeltstående arrangement.

Hva kan leies

  • Flerbrukshall
  • Hjerterommet med kantine, amfi og scene/musikkrom
  • Musikkrom og 3 øveceller
  • Møterom med kapasitet til 8 møtedeltakere
  • Møterom med kapasitet opptil 46 møtedeltakere

Faste utleietider er fra mandag til fredag fra kl 17:00 til 22:00. Ved behov for leie til enkeltarrangementer utenom nevnte åpningstider, kan dette gjøres etter nærmere avtale.

For mer informasjon om utleiemulighetene ved Nordre Ål skole, ta kontakt med skolen.
nalpost@lillehammer.kommune.no eller 61 26 52 80

 

Olympiaparkens lokaler

Lillehammer olympiapark er et aksjeselskap som eies av Lillehammer kommune. Olympiaparken har flere ulike lokaler, til både små selskaper og til de største arrangementene. Les mer om Olympiaparkens utleielokaler på deres nettsider.

 

Storgata 9B: Utlån til brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rus

Lokale brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rus arrangerer ulike treff og kurs i Storgata 9B. Målet med samarbeidet er å bidra til et bredere likepersonstilbud til innbyggerne, styrke brukerorganisasjonene og bidra til økt kompetansedeling. Organisasjonene kan låne lokalene gratis både til åpne aktiviteter og til styremøter og lignende. Lokalene leies ikke ut til private arrangementer. 

Les mer om lokalene og aktivitetene i Storgata 9B her.

Ungdomskulturhuset PlanB: Utleielokaler og øvingslokaler

Lokaler til arrangementer:

Plan B har også egnede lokaler til utleie i forbindelse med små og større alkoholfrie arrangementer. Personen som står som leietaker må være myndig, og tilstede under arrangementet.  Leiepriser varierer etter størrelse på arrangement, behov for utstyr og om det er behov for ansatte på jobb. Om det tekniske utstyret utover musikkanlegg i salen skal benyttes må man ha med ansatt.   

  • Leie første etasje, med sal og kjøkken: 1000 kroner + evt. vasketillegg
  • Leie første etasje, med sal, kjøkken og teknisk utstyr: 1500 kroner + evt. vasketillegg
  • Leie hele huset med teknisk utstyr og ansatt på jobb: 2500 kroner + evt. vasketillegg. 

Salen er godkjent for 125 sittende publikummere og 200 stående publikummere. Vanligvis leier vi ut huset på torsdager, lørdager og søndager, samt på dagtid frem til klokken 14.00.

Øvingslokaler:

På Plan B finnes bandøvingsrom og lydstudio. Ungdom i Plan Bs målgruppe kan gjøre avtale for å låne disse gratis. Andre kan leie øvingslokaler mot betaling. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktinfo: 
Besøksadresse: Anders Sandvigs gate 60 
Telefon: 91708928
Facebook: Plan B Lillehammer 
E-post til leder Anna Bjørk Røislien