En overordnet ambisjon for kommunedelplan kultur er at planen skal meisle ut en ny kulturstrategi tilpasset et nytt tusenår, der et rikt kunst- og kulturliv er en av forutsetningene for bærekraft i samfunnsutviklingen. Planen skal legge til rette for at kreativ sektor kan bidra til å skape nye, inkluderende og framtidsrettede løsninger som kan gagne flere enn kulturlivet selv.

Høringsutkastet til planen finner du her.
 

Hvordan levere høringssvar?

Alle som ønsker å uttale seg kan komme med høringssvar til planen, man trenger ingen spesiell invitasjon. Høringssvar kan sendes på e-post eller via post: 

Høringsfristen er 6. september 2023, men vi tar gjerne imot høringssvar fortløpende.

Bakgrunn

Her kan du lese om hvordan vi har jobbet med planen. Se gjerne også vedtatt planprogram. Høringsutkastet vil også være tilgjengelig i papirform på servicetorget i Lillehammer kommune, Storgata 51, inngang fra Sigrid Undsets plass.

Spørsmål? 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kultursjef Olav Brostrup Müller, tlf.: 918 67 063 / olav.brostrup.muller@lillehammer.kommune.no