Bofellesskapet er døgnbemannet, med plass til ni personer med nedsatt funksjonsevne. De ansatte i bofellesskapet utgjør 16 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune