Boligen er døgnbemannet, og det er plass til fire personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis i tillegg tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. De ansatte utgjør 11,7 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune