Det er lagt vekt på ulike faktorer for utvelgelse av ganglinjene. Attraktivitet er vektlagt og mange sammenfaller viktige byrom og grøntområder. Det er også vektlagt å skape et sammenhengende nettverk for gående for økt tilgjengelighet fra og til alle steder i byen.

Gåstrategien vil bli lagt til grunn for gatebruksplanen som er under utarbeiding, som har til oppgave å prioritere framkommelighet for ulike traffikantgrupper.

Foreløpig forslag til gåstrategi finner du her.