Kommunedelplan Kultur var tema da vi tirsdag 28. mars inviterte til folkemøte på Leseriet. Møtet var annonsert i GD og på sosiale medier, og var tilgjengelig og åpent for alle.

Først orienterte kultursjef Olav Brostrup Müller om prosessen og funnene vi har gjort så langt. Maria Seines fra Kultur og fritid fortalte deretter om hva som hadde kommet fram på verkstedet vi gjennomførte på Nordre Ål skole, og redegjorde kort for hvordan ungene der har det i hverdagen sin og hva de ønsker seg mer av framover.

Torunn Eriksen ble deretter invitert opp på scenen for å fortelle om hvordan hun hadde opplevd å ha gjestebud hjemme hos seg selv i forbindelse med planen. Gjestebud er en ny form for medvirkning i Lillehammer kommune, men metodikken har tidligere vært utprøvd med stort hell andre steder i landet.

Student Andrea Lauritzen Indahl ble på samme måte invitert til si litt om de delene av planprosessen hun har deltatt på, henholdsvis Framtidsverksted og Innbyggerverksted om møteplasser.

På slutten av møtet var det åpent for å komme med spørsmål og kommentarer.