Jumbo

Jumbo er den ene av de to småbarnsavdelingene våre med 9 barn i alder 0-3 år.
Det er tre faste årsverk på Jumbo. Det er Tonje som er pedagogisk leder og Alma og Gro som er pedagogiske medarbeidere på Jumbo dette barnehageåret. 

 

Flosshatten

Flosshatten er en av de to småbarnsavdelingene våre som består av 9 barn i alderen 0-3 år.
Det er tre faste årsverk fordelt på Tone som er pedagogiske ledere og Unni og Karin som er pedagogiske medarbeidere på Flosshatten dette barnehageåret.

Tryllestaven

Tryllestaven er en av de to storbarnsavdelingene våre som består av 18 barn i alderen 3-6 år.
Det er tre faste årsverk her fordelt på Hilde og Silje som er pedagogiske ledere og Elisabeth som er pedagogisk medarbeider. I tillegg skal  Mai en dag i uken på Tryllestaven. Ranghild og Aud jobber i tilsammen 15 timer i uka på avdelingen. Fra 1.desember starter Maria som er overgangslærer på Tryllestaven.

Klovnen

Klovnen er en av de to storbarnsavdelingene våre som består av 15 barn i alderen 3-6 år. Det er to faste årsverk fordelt på Aina,som er pedagogiske ledere og Mona som er pedagogisk medarbeider. I tillegg jobber Malin 25 timer i uken som støttepedagog.