Askeladden

Askeladden

Askeladden er en storbarnsavdeling som dette barnehageåret har 21 barn. Det er 15 barn født i 2015 ( Jupiterbarn)  og 6 barn (Pluto)  født i 2017. Det er 4 voksne som jobber her. Personalet er opptatt av de gode samtalene, formidling av litteratur, sang og musikk. Begge storbarnsavdelingene samarbeider med felles planer, grupper og lek på tvers av avdelingene. Det er viktig at barna opplever en trygg og god hverdag hos oss. Lek og vennskap er noe av det viktigste vi jobber med. Dette barnehageåret har vi sosial kompetanse som satsingsområde. 

Tyrihans

Tyrihans

På Tyrihans er det 21 barn. 7 barn født i 2017 ( Pluto) og 14 barn født i 2016 ( Merkur ).  Det er 4 voksne som jobber her. I Vingrom barnehage er vi opptatt av språk og sosial kompetanse. Barna skal ha et godt språkmiljø i barnehagen.

Personalet legger tilrette slik at aktiviteter og rutiner gjennom dagen skal fremme og bidra til en god språkutvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom rutinesituasjoner, hvor vi benevner og setter ord på det vi gjør, har språklig aktive samlingsstunder med bruk av konkreter, dramatisering, språkstimulerende leker/opplevelser, bruker rim, regler og sanger. Det er viktig at samspillet mellom voksen og barn er preget av trygghet, annerkjennelse og at de voksne er tilstede. Vi deler barna  inn i smågrupper hvor man da blir mer tett på hvert enkelt barn.

Vi har aldersdelte grupper, og hver gruppe har sin utedag/turdag. Vingrom barnehage har et fint nærmiljø som gir spennende muligheter for lek og utforskning. Turene går ofte ned til badedammen som ligger nede ved Mjøsa, der bygges det ofte «hytte» i skogen, klatres i trær, kasting av steiner i vannet og grilling ved bål. Ellers benytter vi oss av fotballbana og kunstgressbana på skolen. På vinteren går vi i aldersdelte grupper på ski i lysløypa som ligger rett utenfor gjerdet. Vi har også ei fin grillhytte inne i barnehagen som vi benytter på utedagene. 

Avdeling veslefrikk

Veslefrikk

Veslefrikk er en avdeling for de yngste barna. 6 barn født i 2018 og 4 i 2019. På avdelingen jobber det 4  voksne. 

Her finner barna gode fang-de blir sett, hørt og lyttet til. Vi bruker språket aktivt og bevisst i lek og hverdagsaktiviteter, og vi har samlingstund/sangstund hver dag. Vi har tur-dag, 2-års klubb, aktivitetsgrupper og musikkstund hver uke. Her er aktiviteter og temaarbeid tilpasset barnas alder og modenhet. Vi har også vårt eget mini-bibliotek. Vi fokuserer på barns læring og mestring gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Vi er en avdeling som sørger for at barn har det viktigste -nemlig en venn..

Avdeling Tommeliten

Tommeliten

Tommeliten er en avdeling for de yngste barna. Vi har 7 barn født i 2018 og 3 i 2019. På avdelingen jobber det 4 voksne. ( tre voksne per dag) Vårt hovedfokus er trygghet, ro og tilknytning til nye omgivelser. Vi synger, ser i bøker, leker, kler oss ut, danser, bygger og mange andre ting, alt etter hva barna liker å holde på med. Vi legger vekt på å tilfredsstille barnas individuelle behov for søvn, mat, drikke og nærhet, et godt voksen-fang. Når vi ser at barna blir trygge i sin start på utdanningsløpet tilbyr vi flere aktiviteter som turdager, aktivitetsgrupper, lekegrupper, formingsaktiviteter og bibliotek, alt tilpasset hvert barns modenhet, ønsker og behov