Eldrerådet
02.10.2023 kl. 13:00 - 16:00
Sandvig

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 02.10.2023
Ikon for filtype pdfOMRÅDEPROGRAM FOR STRANDTORGET.
Ikon for filtype pdfINNLEGG I KOMMUNESTYRET I SAK 65/23 ANG REGLEMENT
Ikon for filtype pdfINNLEGG I KOMMUNESTYRET I SAK 67/23 ANG REGLEMENT
Ikon for filtype pdfBREV FRA STATSFORVALTEREN I OSLO VIKEN TIL DRAMMEN KOMMUNE I SAK HVOR STATSFORVALTEREN HAR FORETATT LOVLIGHETSKONTROLL
Ikon for filtype pdfRÅD TIL KOMMUNESTYRET OM Å OPPHEVE GJELDENDE REGLEMENT FOR ELDRERÅDET
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 02.10.2023