I tillegg til erfaring fra kommunepolitkken, har Granberg Johnsen årelang erfaring fra både fylkesting og fra Stortinget. Johnsen var innvalgt på Stortinget fra Oppland i perioden 2005-2009. Han er utdannet samfunnsviter fra Høgskolen i Lillehammer, og kommer fra jobben som utviklingsstrateg i Øyer kommune. Johnsen er bosatt i Lillehammer med kone og to barn.

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte, den øverste ansvarlige for kommunestyret og kommunens fremste offentlige representant. I Lillehammer er ordfører den eneste heltids folkevalgte.
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, og at det blir truffet gyldige vedtak.
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.
Ordførerens oppgaver og ansvar kan oppsummeres til å være:
- Leder av møtene i kommunestyret og formannskapet
- Kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger
- Kommunens rettslige representant (kommunelovens §9.3)
- Støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gavner kommunens og innbyggernes interesser. 

Varaordfører

Ingunn Trosholmen (Ap) overtok varaordførervervet i Lillehammer etter valget i 2015.

Ingunn Trosholmen

Trosholmen er utdannet lærer, og i tillegg samfunnsviter fra Høgskolen på Lillehammer. Hun er ansatt som internasjonal koordinator i Oppland fylkeskommune. Før det var hun daglig leder ved Nansen Fredssenter. 

Trosholmen har tidligere vært varaordfører i Øyer kommune og har sittet i internasjonalt utvalg for Arbeiderpartiet sentralt.
Hun er bosatt på Lillehammer, har samboer og to voksne barn fra tidligere ekteskap.