Eldrerådet
04.09.2023 kl. 13:00 - 16:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 04.09.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON DIMENSJONERING AV FREMTIDENS TJENESTER
Ikon for filtype pdfOPPSUMMERING DIMENSJONERING AV FREMTIDENS TJENESTER
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 04.09.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET Vis (2) Vis (17)
53/2023 Ikon for filtype pdfDIMENSJONERING AV FREMTIDENS TJENESTER Vis (1) Vis (2)
54/2023 Ikon for filtype pdfHØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vis (3) Vis (14)
55/2023 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR I HØRINGSPERIODEN Vis (1)
56/2023 Ikon for filtype pdfELDRERÅDETS UTTALELSE I KOMMUNESTYRET DEN 14.6.23 «REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET» Vis (1) Vis (3)
57/2023 Ikon for filtype pdfRAPPORT FRA TILSYN MED LILLEHAMMER KOMMUNE - ERNÆRING OG MUNNHYGIENE VED GARTNERHAGEN BO- OG SERVICESENTER Vis (1)
58/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I ELDRERÅDET 2023 Vis (4)
59/2023 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV ELDRERÅDETS ARBEID I VALGPERIODEN 2019-2023 Vis (4) Vis (3)
60/2023 Ikon for filtype pdfELDRERÅDETS HØRINGSSVAR TIL HØRINGSNOTAT-ENDRING AV FORSKRIFT OM FOLKEVALGETS ARBIEDSVILKÅR I LILLEHAMMER
61/2023 Ikon for filtype pdfOLYMPIAPARKEN HAR SAGT OPP AVTALEN MED IDRETTSLAGET FRISKIS OG SVETTIS
62/2023 Ikon for filtype pdfKULTURPLANEN - HØRING Ikon for filtype pdfVis