Eldrerådet
05.06.2023 kl. 13:00 - 16:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 05.06.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 05.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (15)
38/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
39/2023 Ikon for filtype pdfELDRERÅDETS UTTALELSE KOMMUNESTYRESAK 45/23 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2023-2027. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I ELDRERÅDET 5.6.2023. Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
41/2023 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV ELDRERÅDETS ARBEID I VALGPERIODEN 2019-2023. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis