Eldrerådet
09.01.2023 kl. 13:00 - 16:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 09.01.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 09.01.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (12)
2/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
3/2023 Ikon for filtype pdfKONSEPTUTREDNING DIMENSJONERING AV HELDØGNS OMSORGSPLASSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
4/2023 Ikon for filtype pdfTRAFIKKSIKKERHETSPLAN I LILLEHAMMER 2023 - 2025 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
5/2023 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN KULTUR - OM MEDVIRKNINGSPROSESS OG INVOLVERING AV RÅD OG UTVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2022 FOR LILLEHAMMER ELDRERÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
7/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I ELDRERÅDET 2023 Ikon for filtype pdfVis