Eldrerådet
13.03.2023 kl. 13:00 - 16:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 13.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON PLANPROGRAM FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER
Ikon for filtype pdfARBEIDSDOKUMENT UTARBEIDET AV ELDRERÅDET
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 13.03.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET Vis (1) Vis (14)
24/2023 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE I HØRINGSPERIODEN Vis (1) Vis (1)
25/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (31) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2023 Ikon for filtype pdfGATEBRUKSPLAN LILLEHAMMER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
27/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I ELDRERÅDET 2023 Vis (1)