Eldrerådet
17.04.2023 kl. 13:00 - 16:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGGSAKLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 17.04.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 17.04.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 17.04.2023
Ikon for filtype pdfBADEPLASS «BEDRE TILRETTELEGGING AV BADEPLASS»
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON SYKKEL OG EL-SPARKESYKKEL I GÅGATA
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON AVKLARING AV ANSVARSFORHOLD VED UTFØRELSE AV TJENESTER I HJEMMET.